Model \
Model "divertit" de 1937 - Com han canviat les coses! Del Meccano Magazine de Febrer 1937
Aturar presentaci├│Iniciar presentaci├│ActualitzarTancar finestra