Web del Club Meccano de Catalunya, La Penya del Cargolet

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Els Patinadors

Correu electrònic Imprimeix

Fig. 1

El model descrit, construït amb Meccano, va ser presentat a la “XXIII Exposició Catalana de Meccano"

Està inspirat en el “Constructor Quarterly núm. 6, 12.1989"; el model es mou mitjançant dos motors, connectats a un temporitzador, que funcionen durant un minut cada vegada que es prem un botó. Està construït a partir de peçes estàndard Meccano i algunes no estàndard: 8 Cargols passadors de 38 m/m, 9 Imants de neodimi, els 11 Patinadors i la Pista de patinatge.

Aquest excel·lent model va fer les delícies dels assistents a l'exposició. Reprodueix 11 patinadors en constant moviment lliscant suaument sobre una pista de gel imaginaria.

Podeu veure el model en moviment a aquest video.

 

 

Base

L’estructura és un paral·lelogram, fet amb Biguetes de 24½" de llarg, Biguetes 12½" d'ample i Biguetes 2½" d'alt, quatre Plaques flexibles metàl’liques 12½" x 2½" cargolades dos a la part davantera, una a cada costat, i darrera tres Tires 2½" completen al paral·lelogram. Quatre Tires 7½” cargolades a les Biguetes superiors en angle i sis Biguetes de 12½" cargolades en els forats 11, 15, 20, 30, 35 i 39 a les Biguetes inferiors reforçant la Base.

Sis Rodes 2" fan de suports de la base, Fig.1 i 2.

Fig. 2

 

Planetari i Suport

 

Fig. 3

La Fig. 3 mostra el costat esquerre del model. Comencem la construcció del Suport a la part inferior de la Base, dues Plaques perforades de 2½" x 2½" i un Disc de 8 forats amb boto cargolat i centrat en les Biguetes 12½" col·locades als forats 35 i 39, el Disc de 8 forats porta un Eix 3½". Al costat superior de les Biguetes 12½" (Fig. 4) posem un Disc pla 6", una Caçoleta del coixinet vorejada, el Rodament del coixinet i un Disc de 8 forats amb boto tot cargolat i fixat per dos Cargols llargs ¾" a les Plaques perforades de la part de baix, completen aquesta part del Suport.

Fig. 4

Podem veure a la Fig. 5 la resta del mecanisme. La Caçoleta dentada del coixinet suporta espaiades per Collars de fixació, dos Biguetes 7½ cargolades entre si per formar una "U", una Tira 7½" sobre la “U”; dues peces de plàstic núm. 260c a l’interior serveixen de coixinets. Dos Eixos 1½ porten un Pinyó de plàstic ¼" 19*, i Arandeles posades als forats 4 i 12 de la biga en “U”, fixats per Collarets.

Fig. 5

Dues tires de 4½" i 3½" separades per Collarets de plàstic, cargolades centralment als forats 2, 3, 7 i 8 i a cada extrem un Suport en “U” aguanten l'imant; dos Cargols passadors de 38 m/m col·locats als forats 4 i 6 i Molles de compressió posades en una Roda d’engranatge 1½" 57* de plàstic completen el suport dels imants. La Roda d'engranatge 1½" 57* porta un Eix 1½" i Arandeles (el nombre d’arandeles depèn de la distància final entre l'imant a la Pista) col·locat en el segon forat de la Bigueta en “U” i fixat per Collarets. Un altre suport es construeix igual i es col·loca al forat 14 de la biga en “U”. En el forat central una Roda d'engranatge 3½" 133* fixada a l'Eix 3½" permet la rotació de tots els elements, una Tira estreta col·locada com es veu en les imatges assegura el manteniment de les distàncies correctes.

Fig. 6

Fig. 4, 6 i 6a. Dos Suports en “L” 1½” x 1" cargolats a les Biguetes 12½" col·locades als forats 35 i 39 de la base, dues Tires de 2½" cargolades sota les Biguetes 12½" i dues Tires de 2½" espaiades per dos Arandeles i cargolades sota dels Suports en “L” formen la caixa d’engranatges. Un Eix 2" col·locat al forat central de les 2 Tires de ½" porta a la part superior una Roda dentada per cadena ¾", 14* i dues Arandeles, en mig un Pinyó helicoïdal 14* i avall un Collaret. La Roda dentada per cadena connecta mitjançant Cadena dentada a la Caçoleta dentada del coixinet. El Pinyó helicoïdal engrana amb un altre Pinyó helicoïdal 14* fixat en un Eix 3½" col·locat entre les Biguetes, L’Eix porta a la banda esquerra un Collaret i al costat dret una Roda d’engranatge 1¼" 50*, la Roda d’engranatge engrana amb un Pinyó ¾" 25* fixat a un Eix 2½" col·locat entre les Biguetes 12½" col·locades als forats 35 i 30 de la base.

Finalment una Tira 5½" fixada amb un Cargol passador i dues femelles en l'orifici 5 de la Placa circular de 6", una Roda dentada per cadena 1" 18* al costat dret, una Molla de tracció i un Ganxo a la banda esquerra, manté tibada la Cadena dentada.

A la part dreta del model necessitem repetir un altre conjunt de Planetari i Suport, cargolat en les Biguetes 12½" col·locades als forats 11, 15 i 20 de la base.

Caixa de canvis

Els suports de la caixa de canvis i el motor estan cargolats entre les Biguetes 12½" col·locades als forats 30 i 20 de la base. Aquestes Biguetes 12½" porten al costat inferior a 5 forats de la part posterior, dues Plaques perforades 5½" x 3½" una damunt de l'altra, separades mitjançant Collarets de plàstic i Arandeles, tot fixat amb Cargols ¾”; desprès al costat superior una Placa perforada 5½" x 2½”, i en el forat 19 una Base perforada 5½"x 2½" cargolada, completa la caixa de canvis i els suports de motor, Fig. 3 i 7.

Fig. 7

La caixa de canvis es realitza mitjançant una Placa amb vores 2½" x 1½" (Part 51f) i dues Biguetes planes 2½" cargolades a cada costat.

Un Eix 7", entre les Biguetes 12½" col·locades als forats 30 i 20 de la base, porta a cada extrem, un Pinyó ¾" 25*, al centre d'una Roda d'engranatge 1½ 57* i una peça de plàstic núm. 260c. La Roda d'engranatge engrana amb un Pinyó ¼" 19* fixat en el costat dret d'un Eix 2½"; a la part central Arandeles, la peça de plàstic núm. 260c, un Collaret i una segona Roda d'engranatge 1½" 57*. La segona Roda d'engranatge engrana amb un segon Pinyó ¼" 19* fixat a un Eix 2½", l’Eix porta fixat a la banda esquerra una tercera Roda d'engranatge 1½” 57*. La tercera Roda d'engranatge engrana amb un Pinyó 3¼" 19* situat a l’esquerra d’un Eix 3"; que porta en el costat dret un Engranatge multi usos; aquest engranatge està connectat per una Corretja de transmissió 6" a un altre Engranatge multi usos fixat a l’eix del motor. El motor està cargolat a la Placa perforada 5½" x 2½".

El Suport en “U” 1 x 3 x 3 x 3 x 1 forats (part 160g) es cargola al centre de la Base perforada 5½" x 2½"; un Eix triangular 4" (Part 315) creua els forats centrals, porta a la part inferior un Collaret a la part interior un Collaret de plàstic, un Pinyó especial (Part 25B3P) i Collarets de plàstic, i a l’exterior dos Collarets de plàstic, una Politja de plàstic ½”, una Arandela, una Molla de compressió i un Braç de manovella; el Braç du cargolat un imant. El motor està cargolat, separat per Collarets de plàstic al Suport en “U”; l’eix del motor porta una Roda caterina 25*; aquesta Roda engrana amb el Pinyó especial. En aquest moment, quan el motor està en marxa, l'imant ha de ser capaç de pujar i baixar lliurement, Fig. 8.

Fig. 8

Pista de patinatge

El marc està format per Biguetes 24½" de llargada, Biguetes 12½" d'amplada i Biguetes 2½" d'alçada. Les Biguetes 2½" es cargolen a l’exterior, per donar suport a la pista de patinatge unes altres Biguetes es col·locant per formar una Biga en "U" de 1 x 2 x 1 forats; aquestes Biguetes suporten a quatre Biguetes calades 12½" i dues Biguetes calades 9½", vegeu la Fig. 1.

L'entrada a la pista consisteix en tres Tires (dues de 5½" una de 4½") muntades en sandvitx formant una tira 6" vertical a cada costat, al centre una Tira de 4½". La resta consisteix en un cartró de 6½" x 2" amb el logo Meccano reforçat per Tires estretes de 5½", per sobre tres Suports triangulars plans i dues Tires corbes 3" completen l'entrada.

Biguetes planes separades per Politges de plàstic de ½" col·locades al voltant del marc, dissimulen la distància entre els imants i la pista de patinatge. La pista de gel consisteixen en PVC blanc de 62,0 x 31,5 x 0,2 cm. disposat a la part superior del marc, fixat per Suports en “L”, Cargols, Femelles, Peces 23C i Tires.

Quatre Cargols ¾” col·locats verticalment a la base, asseguren l’encaix adequat de la pista de patinatge, Fig. 2.

Tocs finals

- La distància final entre la pista de patinatge i la base determinarà el nombre d'arandeles que posarem al suport dels imants i també als cargols col·locats verticalment a la base.

- El motor principal funciona a 15 V i el petit a 9 V; un Regulador ML 7809 amb dissipador de calor, assegura el seu bon funcionament, Fig. 3.

- El temporitzador és un kit de Cebek, permet seleccionar entre 1 segon a 3 minuts. El temporitzador està muntat en una caixa fora del model.

- Els patinadors (Playmobils) s'enganxen per la base a arandeles grans.

- Cal greixar la pista de patinatge bastant per la part de dins i lleugerament per fora.

- Si es canvia un dels Pinyons 25*, col·locat fora de la caixa de canvis, per un Pinyó 26* els dos planetaris es mouen de forma no sincronitzada i mes realistes.

Text: Sebastiá Atserias.

Fotos: Enric Esplugas i Sebastià Atserias.

NOTA:

La descripció d' aquest model ha estat publicada al Constructor Quarterly nº 101, corresponent al mes de Setembre de 2013.

 

Inicia sessió

Hem deshabilitat el registre degut per evitar publicitat no desitjada. Disculpeu les molèsties

Si us surt l'error "Invalid Token", netegeu la caché del vostre navegador, refresqueu la pàgina i torneu a intentar l'inici de sessió.