Web del Club Meccano de Catalunya, La Penya del Cargolet

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

La transmissió continuament variable Constantinesco

Correu electrònic Imprimeix

La transmissió Constantinesco es un sistema de transmissió automàtica del tipus de trinquet (ratcheting) totalment mecànica i autoregulada que es va fer servir en l'automòbil i el ferrocarril els anys 20 i 30. Es la precursora dels actuals sistemes de trinquet de transmissió continuament variable.

Per donar a coneixer l'invent es va publicar una serie d'articles a Automobile Engineer i un model de demostració al Meccano Magazine d' Abril de 1927, de manera que tots els nois-meccano en parlaven i encara en parlen de tant en tant.

 

 

 

Com Funciona?

La demostració es pot fer amb un senzill pèndol, en la realitat el mecanisme es pot presentar de diferents maneres.

Imagineu un pendol que conté una articulació en un punt. La oscil·lació d'aquest punt fa girar l'eix de sortida mitjançant un mecanisme de trinquet. En un punt mig de la tija del pendol apliquem la força motriu a traves d'un cigonyal i una lleva. A l'altre extrem del pendol hi ha el contrapés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan el motor gira poc a poc la resistencia de l'eix de sortida fa que el punt de la articulació sigui l'eix d'oscilacio del pendol, i al no tenir aquest punt moviment el vehicle no avança, es com si haquessim desembragat.

Quan acelerem el motor la inercia del contrapes es fa mes important que la resistencia del punt d'articulació, i el pendol ja no oscilla al voltant daquest punt sino al d'un punt de la tija. El moviment moderat de la articulacio fa avançar el vehicle a velocitat moderada.

A gran velocitat i en pla, la massa del contrapes es fa dominant, es com si la tija del pendol oscil·lés al voltant d' aquesta, el moviment del punt d'articulació es màxim, movent el vehicle a gran velocitat.

Com veiem, les propies inercies del sistema l'auto-regulen i no necessita de cap mecanisme auxiliar de control. El moviment a batzegades de l'eix de sortida es pot minimitzar posant un o mes pendols que oscil·lin desfasats del primer. En la realitat el pendol es substitueix per un volant d'inercia oscil.lant.

 

 

 

 

 

 

El model Meccano

El segon model presentat per Meccano Magazine consta de la excèntrica 9 propulsada per l'eix motriu 10, el pèndol amb el seu contrapès 8 i el mecanisme de trinquet de doble acció que actua sobre l'eix de sortida 1. Com  veieu els elements estan intercanviats respecte a la descripció del parágraf anterior, l'important es el principi de funcionament.

 

 

 

 

 

 

L'inventor

En Gogu (George) Constantinesco va neixer a Romania l'any 1881, on va estudiar enginyeria. Es va donar a coneixer per investigar cientificament el ciment armat, i escriure el primer tractat sobre aquest material, que abans es feia servir de forma empirica i poc fiable.

Es va tralladar al regne unit el 1912 on va posar´se a estudiar la transmissio d'ones de pressió als liquids (el que ell va anomenar "Sonics"). D'aquestes investigacions en va sortir el martell picador hidráulic que encara es fa servir avui a la minería i, durant la Guerra Europea, el sincronitzador hidráulic per metralladores en avions de caça que va deixar obsolets tots els altres dispositius.

La transmissió Constantinesco es va donar a coneixer els anys 20, una locomotora va ser presentada a la exposició de Wembley el 1924 i un automobil de dues places va apareixer al saló de Paris el 1926. La General Motors va comprar la patent per un bon avançament i un percentatge sobre cada cotxe que

incorporés la transmissió, després va arxivar l'invent i no s'en va parlar mai mes al mon de l'automobil.

Constantinesco, que s'havia endeutat a compte dels royalties, va quedar arruinat. Va tornar a Romania, on es va aplicar la seva transmissio als vagons automotors del ferrocarril. Va tornar al final dels anys 30 a Angleterra i es va establir a la regió dels llacs.

George Constantinesco va morir el 1965 a Anglaterra.

Molt després de la mort de Constantinesco, els "enthusiasts" anglesos del Meccano van publicar una biografia escrita pel seu fill Ian, que ara es troba disponible a la xarxa. Mes tard, Ian va escriure un article al Constructor Quarterly de Desembre de 1996 on presentava un model Meccano actualitzat de la transmissió que ell mateix havia presentat en una exposició recientment.

Enllaços

Model a Meccano Magazine Abril 1927 (anglés)

Constructor Quarterly de Desembre de 1996 (anglés)

Fotos a Autopasión18 (castellà)

Imatges de sistemes moderns de transmisions de trinquet

Textos de les patents relacionades amb la transmissió

Biografia de Constantinesco

 

Inicia sessió

Hem deshabilitat el registre degut per evitar publicitat no desitjada. Disculpeu les molèsties

Si us surt l'error "Invalid Token", netegeu la caché del vostre navegador, refresqueu la pàgina i torneu a intentar l'inici de sessió.