Web del Club Meccano de Catalunya, La Penya del Cargolet

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Electrónica, informática i Meccano

La combinació de la electrónica i la informática amb el classic Meccano prové quasi exclusivament de la inventiva dels afeccionats i d' uns pocs proveidors externs.  En aquest camp Meccano només ha proporcionat els kits d'electromecánica dels anys 30 i 60 i els radiocontrols de Nikko.

Mostra'n 
# Enllaç web
1   Link   Virtual Mec
Es un Meccano virtual que permet de fer muntatges peça a peça, util per fer provatures quan no es te acces a la cosa real, o per tal de documentar els nostres models.
Permet de doblegar peces, girar els models i fer-ne zooms o fer trensparents certes peces per tal de mosrarels interiors. Pot instalarse gratuitement per tal d' utilitzar-lo com a visualitzador.
2   Link   Electronics in Meccano
Lloc dedicat a explicar els fonaments de la electrónica en la seva aplicació al control de models Meccano
3   Link   Meccanisms (Motorvator)
Controlador programable dissenyat per el Sr Andrew Wells per al Meccano Pot controlar tant motors del tipus E15R com servos de modelisme. Es programa amb un PC i funciona autónomament un cop progamat. Pot afegir-se un comanament a distancia de 4 eixos, per cable.
El seu preu i el llenguatge molt informátic i poc meccanero del seu manual han fet que sigui poc utilitzat.
4   Link   Meccinv
Eina informática per portar inventaris de peces i llistats de peces de models. Valoració d'inventari. Exportació de llistes

Inicia sessió

Hem deshabilitat el registre degut per evitar publicitat no desitjada. Disculpeu les molèsties

Si us surt l'error "Invalid Token", netegeu la caché del vostre navegador, refresqueu la pàgina i torneu a intentar l'inici de sessió.